HOSPITAL HOTLINE

CALL
:
0 2118 7888
, OR
1719
(LOCAL CALLS)
   

PACKAGES & PROMOTIONS

VACCINATION

วัคซีนไข้เลือดออก Dengvaxia

แพคเกจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 9,300 บาท

(ราคาดังกล่าวเฉพาะซื้อภายในงาน สิงหาพาแม่ ชอป ชิม เช็ค(อัพ) วันที่ 15-31 ก.ค. 60)


ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ควรรับการฉีดช่วงอายุระหว่าง 9-45 ปี
  • ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ในเดือนที่ 0, 6 และ 12
  • ห้ามฉีดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตร หรือกำลังได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน / ห้ามฉีดผู้ที่มีไข้ระดับต่ำจนถึงระดับสูง
  • เด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไปไม่ควรได้รับวัคซีนนี้เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอเมื่อเทียบระหว่างผลประโยชน์และผลเสียที่ตามมา, ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันอยู่ควรแจ้งแพทย์ก่อน, วัคซีนที่ได้รับไม่สามารถป้องกันได้ 100%

เงื่อนไข :
รับบริการได้ที่ แผนก OPD MED ชั้น 1 รพ.กรุงเทพไชน่าทาวน์
สำหรับใช้ที่รพ.กรุงเทพไชน่าทาวน์เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-118-7888
โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
624 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
E-mail : info@bangkokhospitalchinatown.com

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูฝนเป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ไข้เลือดออก (Dengue) เป็น 1 ใน 10 โรคที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่น่าจับตามองในช่วงฤดูฝน โดยคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกปี 2558 ประมาณ 70,000 ราย ส่วนใหญ่ในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี พบอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มนักเรียนและมีอัตราแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นในวัยผู้ใหญ่ 


 
ยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus) มี 4 สายพันธุ์ โดยส่วนมากการติดเชื้อครั้งที่สองจะมีอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรก เนื่องจากเมื่อติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์หนึ่ง ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้น แต่ไม่สามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์อื่นได้ อีกทั้งทำให้เชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่นเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น (Antibody-dependent enhancement of infection)
โรคไข้เลือดออกเดงกีจัดเป็นปัญหาที่สำคัญและพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหากเป็นแล้วอาจจะไม่ปรากฎอาการหรืออาจมีอาการรุนแรงทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้นหรือถึงขั้นชีวิต