HOSPITAL HOTLINE

CALL
:
0 2118 7888
, OR
1719
(LOCAL CALLS)
   

PACKAGES & PROMOTIONS

VACCINATION

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Fluquadri 4 สายพันธุ์


แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Fluquadri 4 สายพันธุ์ ราคา 850 บาท
แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Fluquadri 4 สายพันธุ์ 5 ท่าน ราคา 3,400 บาท

(ราคาดังกล่าวเฉพาะซื้อภายในงาน สิงหาพาแม่ ชอป ชิม เช็ค(อัพ) วันที่ 15-31 ก.ค. 60)


เนื่องจากในแต่ละปีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายอาจไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ รวมทั้งภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จะลดลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นควรมีการฉีดเพื่อกระตุ้นทุกปี ซึ่งในผู้ที่เป็นโรคบางโรคอาจจะช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนลดได้ เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคไต และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ควรรับการฉีดช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
  • ฉีดทั้งหมด 1 เข็ม
  • เด็กอายุ 6-35 เดือน ฉีดขนาด 0.25 mL 1 หรือ 2 เข็ม, อายุ 36 เดือน – 8 ปี ฉีดขนาด 0.5 mL 1 หรือ 2 เข็ม, อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป ฉีดขนาด 0.5 mL 1 เข็ม
  • ห้ามฉีดในผู้ที่แพ้ไข่ไก่ 
  • ผู้ที่มีไข้ต้องแจ้งแพทย์ทราบก่อน

เงื่อนไข :
รับบริการได้ที่ แผนก OPD MED ชั้น 1 รพ.กรุงเทพไชน่าทาวน์
สำหรับใช้ที่รพ.กรุงเทพไชน่าทาวน์เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-118-7888
โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
624 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
E-mail : info@bangkokhospitalchinatown.com